Seminar Planning

2021

  • 25 april 2021: KNO en Respiratoire AandoeningenTCMA, Utrecht, Nederland.
  • 13-15 augustus 2021: Acupunctuur voor Klaringsproblemen bij Duikers (3 BIOMED CEU credit). FSOMA Conference 2021, Fort Lauderdale, Florida, USA.

2019

  • 12 april 2019: Acupunctuur voor KNO Problemen bij DuikersTCM Postgraduate, Amsterdam, Nederland. Accreditatie NVA en Zhong.

2018

  • 23-24 juli 2018: Acupunctuur voor Klaringsproblemen bij Duikers. 8th International Conference on Traditional Medicine and Acupuncture, Rome – Italië.

2015

  • 20 november 2015: Acupunctuur voor KNO Problemen bij DuikersTCM Postgraduate, Amsterdam, Nederland. Accreditatie NVA en Zhong.

De cursus Acupunctuur voor KNO Problemen bij Duikers zal ingaan op KNO-problemen die het klaren van de oren kunnen belemmeren of onmogelijk maken, hoe zij ontstaan en wat het klaren van de oren is. De cursus zal inzicht geven in de Westerse duikgeneeskunde, de Westerse en Chinese definitie en etiologie van diverse KNO-aandoeningen, de essentie van de Chinese patroondifferentiatie en beknopt bespreken hoe deze KNO-problemen het beste behandeld kunnen worden.

De meest belangrijke aspecten van de volgende medische problemen met betrekking tot duiken, zullen toegelicht worden: Verkoudheid, Rhinosinusitis, Allergische en Niet-Allergische Rhinitis, Otitis Externa (bijv. Zwemmersoor), Otitis Media, OME en Otitis Interna, Surfersoor, Geblokkeerde Oren Tijdens/Na Vliegen, Perforatie van het Trommelvlies en Tinnitus. De belangrijkste acupunctuurpunten om KNO-problemen te behandelen, komen aan bod. Tevens zal er een demonstratie zijn waarbij specifieke acupunctuurpunten worden aangeprikt, die invloed hebben op het neus- en oorgebied. De cursisten zullen deze punten bij elkaar lokaliseren en aanprikken. Ook wordt er aandacht besteed aan adviezen die de behandelaar aan de duiker kan geven die het probleem met klaren kunnen voorkomen.

De belangrijkste focus van deze cursus is hoe Chinese Geneeskunde geïntegreerd kan worden met Westerse Duikgeneeskunde en hoe u als professional kunt bijdragen aan veiliger en plezieriger duiken. De duiker zal zich natuurlijk boven water ook veel beter voelen als het KNO-probleem en de bijbehorende deficienties zijn opgelost. Deze cursus is voor avontuurlijke acupuncturisten die nieuwe behandelmogelijkheden willen leren en die duikers op een verantwoordelijke en professionele manier willen behandelen. Tevens leerzaam voor acupuncturisten die meer kennis willen opdoen over KNO-aandoeningen in het algemeen en in de luchtvaart (bijv. pijn/druk in de oren en doofheid tijdens/na vliegen).

TESTIMONIAL

“Op 20 november 2015 heeft Janneke Vermeulen een schitterende lesdag verzorgd ten behoeve van TCM Postgraduate in het Victoria Park Plaza Hotel te Amsterdam. Deze lezing had als thema: Acupunctuur voor KNO-problematiek bij duikers. Aan de hand van een prachtige PowerPoint Presentatie gaf zij inzicht in de duikgeneeskunde, de Westerse diagnostiek en een korte bespreking van de behandeling in de Westerse geneeskunde. Vervolgens werd de focus verlegd naar de Chinese Geneeskunde bij verklaring en behandeling van duikgerelateerde problematieken op het gebied van KNO. Uit haar lezing werd alras duidelijk dat het specifieke onderwerp ook een duidelijke bruikbaarheid had voor het diagnosticeren en behandelen van KNO-problematiek in het algemeen. Tevens werd uitgebreid aandacht besteed aan de belangrijkste acupunctuurpunten voor KNO-problematiek, de localisaties, priktechnieken en adviezen. Kortom, een inspirerende lesdag waarbij een integratie van zowel Westerse als Oosterse geneeskunde werd beschreven en door studenten uitermate werd gewaardeerd!”

Gerard Smienk, Directeur TCM Postgraduate, 2016.