Wetenschappelijk Onderzoek

Janneke gaat binnenkort haar promotie-onderzoek uitvoeren: ‘Acupuncture for Nasal Congestion in Allergic Rhinitis: An Open-Label, Randomized, Monocenter Trial (ANCAR Trial)’. Voor deze Randomized Controlled Trial (RCT) zijn 62 patiënten nodig. Een 6-weken durend acupunctuurbehandelprotocol zal vergeleken worden met een algemeen gebruikte neusspray. Geïnteresseerden met een verstopte neus door allergische rhinitis (hooikoorts, allergie voor huisstofmijt, honden, katten etc.), kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@mermaidmedicine.com.
Deze RCT wordt opgezet voor Janneke’s PhD studie aan Nanjing University of Chinese Medicine (NJUCM) in China. NJUCM is een Double First-Class Discipline University en opgericht in 1954.
Om dit onderzoek te kunnen financieren, is sponsoring opgezet: Acupunctuur voor Verstopte Neus bij AR. Doneren kan ook direct via de bankrekening van Mermaid Medicine: NL68 INGB 0007 5280 33 onder vermelding van ANCAR Trial. Elke donatie telt! Dank u wel!!

Bewijs over acupunctuurtherapieën wordt onderbenut in de klinische praktijk en het gezondheidsbeleid.