Wetenschappelijk Onderzoek

In mei 2023 is de uitvoering van Janneke’s promotie-onderzoek met een eerste groep patiënten gestart ‘Acupuncture for Nasal Congestion in Allergic Rhinitis: An Open-Label, Randomized, Monocenter Trial (ANCAR Trial)‘. Voor deze Randomized Controlled Trial (RCT) zijn nog deelnemers nodig. Vanaf september 2023 volgt een behandeltraject met een tweede groep patiënten.
De effecten van een 6-weken durend acupunctuur-behandelprotocol worden vergeleken met Carelastin© azelastine neusspray (= een antihistaminicum). Als u een verstopte neus door allergische rhinitis heeft (zoals hooikoorts, allergie voor honden, katten en huisstofmijt) en wilt deelnemen dan kunt u zich per direct aanmelden door een e-mail te sturen naar info@mermaidmedicine.com.
Deze RCT wordt opgezet voor Janneke’s PhD studie aan Nanjing University of Chinese Medicine (NJUCM) in China. Supervisors voor dit onderzoek zijn professor Tianshu Xu en professor Peilin Sun. De onafhankelijke medische expert voor de ANCAR Trial is dr. Menno Gaastra, werkzaam in de Noordwest Ziekenhuisgroep en Centrum Oosterwal in Alkmaar. Dr. Kazem Nasserinejad, statisticus bij HOVON Data Center en het Erasmus MC, gaat de onderzoeksresultaten analyseren. Het onderzoeksprotocol is positief getoetst door METC Brabant en geregistreerd bij ClinicalTrials.gov in de USA en de CCMO in Nederland.

Om dit onderzoek te kunnen financieren, is sponsoring opgezet: Acupunctuur voor Verstopte Neus bij AR. Doneren kan ook direct via de bankrekening van Mermaid Medicine: NL68 INGB 0007 5280 33 onder vermelding van ANCAR Trial. Elke donatie telt! Dank u wel!!
De ANCAR Trial wordt gedeeltelijk gesponsord door de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA) daar zij van mening is dat dit wetenschappelijke initiatief bijdraagt aan de acupunctuur in Nederland. Zie de Epiloog over de ANCAR Trial op de NVA website. 

INTAKES WEEK 1 WEEK 2 WEEK 3 WEEK 4
Acu 1 Spray 1 Acu 2 Acu 3 Acu 4 Acu 5 Acu 6
1-17 mei 22 mei 24 mei 25 mei 30 mei 1-2 juni 8 juni 15 juni
WEEK 5 WEEK 6 FOLLOW UP 1 FOLLOW UP 2
Acu 7 Final Spray Acu 8 Spray Acu Spray  Acu
22 juni 28 juni 29 juni 12 juli 13 juli 30 augustus 31 augustus

Inclusiecriteria

Om in aanmerking te komen voor deelname aan dit onderzoek, moet een proefpersoon aan alle volgende criteria voldoen:

 • Allergische rhinitis (AR) gediagnosticeerd door een arts.
 • Heeft één van de AR types: seizoensgebonden (SAR) of niet-seizoensgebonden (PAR) of gemengde (MAR) allergische rhinitis.
 • VAS neusverstopping: van 3-10.
 • Leeftijd: vanaf 18 jaar.
 • Ondertekende Informed Consent.

Uitsluitingscriteria
Een potentiële proefpersoon die aan één van de volgende criteria voldoet, wordt uitgesloten van deelname aan dit onderzoek:

 • COVID-19.
 • Acute verkoudheid.
 • Influenza (griep).
 • Koorts (38°C of hoger).
 • Acuut neustrauma (zoals een fractuur en epistaxis (neusbloeding)).
 • Onomkeerbare neusverstoppingen (zoals septumafwijking, concha bullosa, poliepen en cysten).
 • Neus- en sinuskanker.
 • Zwangerschap of plannen van zwangerschap.
 • Gebruikte decongestiva, antihistaminica, antibiotica of corticosteroïden binnen 2 weken voor de RCT.
 • Binnen 2 weken voor de RCT acupunctuur, Chinese kruidengeneeskunde of een andere aanvullende behandeling hebben ondergaan.
 • Immunotherapie gekregen binnen 2 weken voor de RCT.
 • Patiënten die Informed Consent weigeren of niet kunnen ondertekenen.