Acupunctuur en Chinese Kruiden

Acupunctuur is een al eeuwenoude geneeswijze die hoofdzakelijk in China is ontwikkeld. ‘Acus’ betekent naald en ‘punctere’ prikken. De oudste naalden die in Zuid-China zijn teruggevonden stammen uit 4.000 voor Christus en waren van steen gemaakt. De huidige wegwerpnaalden bestaan uit chirurgisch staal en hebben zodoende aan subtiliteit veel gewonnen.

De Chinese Geneeskunde gaat ervan uit dat in het menselijk lichaam een systeem aanwezig is van energiebanen: de meridianen, waarop de acupunctuurpunten liggen. De energie die in de meridianen stroomt, wordt in het Chinees ‘Qi’ genoemd. Deze Qi wordt van oudsher in Yin en Yang onderverdeeld. In de Huang Di Nei Jing staat letterlijk: ‘Hanqi (= Cold-Qi) generates turbid (= Yin) and Reqi (= Heat-Qi) produces lucid (= Yang)’. Deze twee energieën moeten met elkaar in evenwicht zijn. Als er disbalans is tussen Yin en Yang ontstaat er ziekte. Door het aanprikken van een selectie acupunctuurpunten kan de disbalans opgeheven worden en de ziekte herstellen.
De werking van acupunctuur is inmiddels ook te verklaren door neurotransmitteractiviteit. Een neurotransmitter is een onderdeel van het centraalzenuwstelsel en simpel gezegd een ‘boodschapper’ die een signaal doorgeeft naar de hersenen. De hersenen geven op hun beurt een signaal naar het lichaam waardoor een bepaalde functie wordt geactiveerd.
De naald die door de huid geprikt wordt, activeert de daar aanwezige neurotransmitters zoals stikstofoxide en het eiwit stikstofsynthetase die de stikstofoxide aanmaakt. De transmitters hebben onder andere invloed op het vrijkomen van prostaglandinen. Dat zijn stoffen die onder andere een verwijding geven van bloedvaten en bronchiën, de bloeddruk verlagen, maagsecretie remmen, hormoonproductie stimuleren, contracties in de baarmoeder veroorzaken etc.
Dit neurotransmitterproces, veroorzaakt door naaldstimulatie, kan vastgesteld worden met een functionele MRI-scan. Het aanprikken van bijvoorbeeld het vierde punt van de Dikke Darmmeridiaan activeert het limbisch systeem in de hersenen (het hersendeel waar de emoties opgeslagen liggen) en het zevenenzestigste punt van de Blaasmeridiaan beïnvloedt de visuele schors die invloed heeft op de oogfunctie. Bekijk deze interessante BBC documentaire ‘The Science of Acupuncture’ (episode uit 2006).

Chinese kruiden kunnen de werking van acupunctuur ondersteunen en eventueel aanwezige energietekorten verminderen. De Chinese kruiden die ik in mijn praktijk gebruik (meestal in tablet- of capsulevorm), worden besteld bij de Natuurapotheek in Pijnacker, www.natuurapotheek.com. De Natuurapotheek is gespecialiseerd in Chinese en Westerse fytotherapie en voldoet aan de strengste eisen. De Natuurapotheek werkt uitsluitend met gecontroleerde, van een analysecertificaat voorziene grondstoffen. Hierdoor wordt de veiligheid maximaal verzekerd.

Tijdens het eerste consult stel ik op basis van het intakegesprek, de pols-, tong- en gezichtsdiagnostiek een ‘Chinese’ diagnose. Deze diagnose bepaalt welke acupunctuurpunten er aangeprikt moeten worden en of er aanvullend Chinese kruiden, Westerse supplementen of leefwijze- en voedingsadviezen nodig zijn.
Het kan ook zijn dat u naar de huisarts gestuurd wordt met het verzoek bloedonderzoek te laten doen of een röntgenfoto te laten maken om er zeker van te zijn dat er geen contra-indicaties zijn voor de acupunctuur.
Contra-indicaties kunnen bijvoorbeeld zijn: koorts, kanker.
De acupunctuurnaalden die in mijn praktijk gebruikt worden, zijn steriele wegwerpnaalden van de beste kwaliteit die er is (Seirin®, Cloud & Dragon).

Heeft u interesse in de wetenschappelijke onderbouwing van acupunctuur? Kijk dan op Nederland Kenniscentrum Acupunctuur.

Interessant om te weten: zelfs dieren worden met acupunctuur behandeld! Zie het artikel uit de Volkskrant (13 oktober 2022): Alles voor onze dieren, ook acupunctuur.